Księgi rachunkowe


KSIĘGI RACHUNKOWE - USŁUGA KSIĘGOWA - BIURO RACHUNKOWE WAWRZYN W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Księgi rachunkowe czyli pełną księgowość obowiązkowo prowadzą:
1. osoby prawne (bez względu na wielkość sprzedaży) takie jak spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki budżetowe, spółdzielnie i inne osoby prawne (banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne, domy maklerskie, ubezpieczyciele).
2. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne a także prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 EURO. W 2010 roku podmioty, które osiągnęły sprzedaż netto za 2009 rok w złotych 5 067 120. W 2011 roku podmioty, które osiągnęły (osiągną do końca roku) sprzedaż netto za 2010 rok 4 784 400,- złotych. W 2012 roku podmioty, które osiągnęły (osiągną do końca roku) sprzedaż netto za 2011 r. 5 293 440,- złotych.
3. osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.
4. inne podmioty, jeżeli na realizację zadań zleconych otrzymują dotacje lub subwencje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszy celowych.

Księgi rachunkowe (pełną księgowość) dobrowolnie mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Warunkiem koniecznym jest powiadomienie właściwego urzędu skarbowego przed 1 stycznia roku rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W dużych i bardzo dużych Firmach najlepszym wyjściem jest organizacja własnej księgowości. Koszty jej prowadzenia w strukturze kosztów są niewielkie a korzyści z dostępu do bazy danych księgowych i wszystkich dokumentów na miejscu przesądzają o takim rozwiązaniu.

W małych i średnich Firmach a zwłaszcza w małych opłaca się powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej. Korzyści to głównie oszczędność w kosztach, pozbycie się stresów związanych z kontaktami z fiskusem, przeniesienie odpowiedzialności w drodze umowy za ewentualne błędy w księgowości i podatkach na Biuro i wreszcie pozbycie się problemów księgowych i podatkowych pozwala więcej czasu poświęcić na prowadzenie biznesu co przekłada się na wynik finansowy.

Powierzając prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej otrzymujesz profesjonalną obsługę, oszczędzasz na kosztach i pozbywasz się stresów podatkowych, a swoją uwagę koncentrujesz na rozwoju Firmy.