Oferta

Biuro rachunkowe WAWRZYN w Białej Podlaskiej oferuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,->

  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,->

  • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,->

  • prowadzenie ewidencji do potrzeb podatku VAT,

  • VAT rolniczy - prowadzenie ewidencji i rozliczeń,->

  • prowadzenie innych ewidencji wymaganych prawem jak ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia,

  • sporządzanie deklaracji podatkowych, a w szczególności w zakresie podatku VAT dochodowego Firmy oraz ustalanie wymaganych zaliczek podatkowych,

  • sporządzanie list płac dla pracowników oraz wymaganych deklaracji dla ZUS,->

  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,

  • rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy za pracowników oraz sporządzenie rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT 4 za pracowników,->


Zakres świadczonych usług księgowych, podatkowych, obsługi ZUS, przez Biuro Rachunkowe WAWRZYN w Białej Podlaskiej pozwala na kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ewidencji księgowej i podatkowej oraz stwarza możliwość pełnego wywiązania się z obowiązków narzuconych przez Państwo. Szczegółowy zakres usług dostosowujemy do potrzeb i wymagań klienta.