Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa


Podatkową książkę przychodów i rozchodów mogą prowadzić:
1. osoby fizyczne,
2. spółki cywilne osób fizycznych,
3. spółki jawne osób fizycznych,
4. spółki partnerskie osób fizycznych
pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekroczyły, w poprzednim roku podatkowym, równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.(w 2010 r. osiągnięcie przychodów netto 5 293 440 zł zmusza do przejścia od 1 stycznia 2012 r. na księgi rachunkowe - pełną księgowość)
Podmioty te oprócz prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów są zobowiązane do prowadzenia:
1. ewidencji środków trwałych,
2. ewidencji wyposażenia,
3. ewidencji sprzedaży,
4. odrębnej ewidencji dla potrzeb podatku VAT o ile nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT,
5. innych ewidencji.
Część podmiotów uprawnionych do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów może wybrać inną formę ewidencji i opodatkowania przed rozpoczęciem działalnolci gospodarczej lub przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego. Pozostałe możliwe do wyboru (nie dla wszystkich) formy ewidencyjno-podatkowe to ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa.

Wybór formy ewidencji i opodatkowania jest istotną decyzją gospodarczą mającą wpływ na wielkość płaconych podatków a tym samym na wynik netto z działalności gospodarczej jak również na możliwość skorzystania z ulg podatkowych i wspólnego opodatkowania. Decyzje te musisz podjąć przed rozpoczęciem działalności a na ich korektę trzeba czekać nawet rok, dlatego skorzystaj z usług naszego biura jeszcze przed zarejestrowaniem twojej firmy i każdorazowo jak masz wątpliwości. Poradę możesz otrzymać bezpłatnie.

Można powiedzieć, że wybierając podatkową księgę przychodów i rozchodów nigdy nie tracisz ponieważ ewidencji podlegają nie tylko wszystkie przychody ale i wszystkie koszty a nadwyżka przychodów nad kosztami daje wynik do opodatkowania. Po odjęciu podatków otrzymujemy wynik netto. Jest to myślenie prawidłowe logicznie ale czy najlepsze? Może tak a może nie, bo w ryczałcie ewidencjonowanym koszty nie są istotne. Podatek opłaca się od przychodów a koszty pomija się (w ewidencji i obliczeniu podatku dochodowego). W biznesie koszty się ponosi w kwotach niezbędnych. W niektórych branżach koszty są relatywnie wysokie do uzyskiwanych przychodów a w innych relatywnie niskie, co może powodować możliwość płacenia niższych podatków przy ryczałcie ewidencjonowanym, niż przy podatkowej książce przychodów i rozchodów. Niuanse te trzeba jednak analizować indywidualnie najlepiej znając branżę oraz przewidywane przychody i koszty.

Zarówno prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów jak i ryczałtu ewidencjonowanego korzystnie jest zlecić dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej, aby pozbyć się żmudnego śledzenia ciągle zmieniających się przepisów podatkowych a swój czas poświęcić na prowadzenie wybranego przez siebie biznesu. Biuro może być również Twoim doradcą. Z doświadczenia wiem, ze doradztwo największe efekty przynosi co do zdarzeń przyszłych ale żeby uzyskać poradę trzeba podzielić się problemem, przedstawić swoje najbliższe zamierzenia a nawet dalsze zamierzenia inwestycyjne. Przedstawienie zdarzeń po fakcie powoduję, że już nie ma możliwości porady a pozostaje tylko analiza stanu faktycznego, ponieważ nie ma już możliwości wyboru innego wariantu.

Powierzając PKPiR lub Ryczałt ewidencjonowany dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej, nie musisz mieszkać w Białej Podlaskiej czy powiecie bialskim, nie musisz też być petentem Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej. Elektroniczny sposób składania deklaracji podatkowych i ZUS sprawia, że możesz być petentem dowolnego Urzędu Skarbowego (np. w Łosicach, Parczewie, Radzyniu, Siedlcach czy Warszawie …) lub dowolnej placówki ZUS. Prowadzisz Firmę w Warszawie i płacisz dużo dla Biura Rachunkowego w Warszawie lecz odwiedzasz rodzinę w Białej Podlaskiej lub okolicach to skontaktuj się a przekonasz się, że Twoja księgowość będzie znacznie tańsza.

Wspomnieć wypada o możliwości wyboru dla małych Firm karty podatkowej jako formy opodatkowania. Jest to możliwe w ściśle określonych w ustawie dziedzinach działalności usługowej, wytwórczo usługowej, gastronomicznej i innych. Podatnicy którzy wybrali kartę podatkową są zwolnieni z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych. Płacą podatek dochodowy według ustalonej stawki miesięcznej. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg powoduje, że nie są klientami Biur.

Powierzając prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego dla Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej możesz liczyć na profesjonalną obsługę księgową, w promocyjnej cenie, z wykorzystaniem oprogramowania Firmy Insert z Wrocławia oraz wypełnienie i przesłanie w Twoim imieniu wszystkich deklaracji podatkowych w formie papierowej lub elektronicznej.Zasadą jest, że deklaracje składamy w formie elektronicznej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Firmę zlecającą, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego właściciela Biura Rachunkowego. Oszczędza to czas i pieniądze podatnika (nie przyjeżdża do Biura na podpisanie deklaracji VAT i nie wozi jej do często odległego Urzędu Skarbowego) a często również przyspiesza zwrot podatku VAT - termin zwrotu liczony od daty złożenia deklaracji VAT.