VAT rolniczy

Każdy rolnik z mocy ustawy o VAT otrzymał status - przywilej bycia rolnikiem ryczałtowym. W praktyce oznacza to, że sprzedając produkty rolnicze, dla podatnika podatku VAT, może otrzymać zryczałtowany zwrot podatku VAT jako rekompensatę za VAT zapłacony przy zakupie nawozów, paliwa, materiałów budowlanych i innych produktów potrzebnych do produkcji rolnej.
Zwrot ten odbywa się w ten sposób, że do ceny sprzedawanych produktów kupujący (np. Mleczarnia, Ubojnia, Młyn) nalicza zryczałtowany podatek VAT w 2011 r. 7% (w 2010 r. 6%) co dokumentuje fakturą VAT RR a kwotę podatku wraz z wartością sprzedanych produktów przelewa na konto rolnika w terminie 14 dni. Firmy te (Mleczarnia ,Ubojnia, Młyn itd.) otrzymają zwrot przelanego na konto rolnika podatku z Urzędu Skarbowego jeśli spełnią warunki ustawowe (14 dni, płatność przelewem) co w konsekwencji oznacza, że rolnik ryczałtowy otrzymuje zwrot podatku VAT z Budżetu (za pośrednictwem kupującego podatnika podatku VAT). Dlatego warto się zastanowić czy kwota otrzymanego zwrotu podatku VAT (zawartego w fakturach VAT RR) za rok 2010) pokrywa cały VAT zapłacony w zakupach przeznaczonych dla gospodarstwa rolnego (pasze, nawozy, paliwo, materiał siewny, środki ochrony roślin, remonty maszyn i budynków, zakup maszyn itd.). Jeśli nie pokrywa to jest sposób na to aby w przyszłości takich strat nie ponosić. Możesz zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego i stać się podatnikiem VAT.
Przed podjęciem takiej decyzji policz swoje koszty i dochody z roku ubiegłego i zgłoś się do naszego Biura a otrzymasz poradę czy warto było być rolnikiem ryczałtowym czy też przejść na VAT rolniczy. Historii jednak zmienić nie możemy, przejście na VAT jest zalecane zwłaszcza wtedy gdy masz zamiar rozpocząć duże inwestycje jak budowa obory, zakup maszyn rolniczych mówiąc krótko gdy na zakupy będziesz wydawać dużo więcej niż uzyskiwać ze sprzedaży produktów, przy czym nie jest ważne czy kupujesz za swoje czy za kredyt. Jeśli zaplanujesz swoje wydatki najlepiej na cały rok z podziałem na grupy(inwestycje, pasze, nawozy, środki ochrony roślin, paliwo i inne) oraz przychody ze sprzedaży mleka, zboża, zwierząt żywych i inne) to obliczymy Ci czy warto przejść na VAT rolniczy.
Z dniem 1 kwietnia 2011 r. przestały obowiązywać ograniczenia w rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego, funkcjonujące przed tą datą jako warunki przejścia na VAT ustawowe.
Poradę oraz bardziej szczegółowe informacje możesz otrzymać bezpłatnie w siedzibie Biura Rachunkowego WAWRZYN w Białej Podlaskiej ul. Królowej Jadwigi 3/31, tel. kom. 600 35 36 41
Obecnie każdy rolnik może przejść na VAT rolniczy i stać się podatnikiem VAT czynnym. Przechodząc na VAT rolniczy nie możesz powrócić do statusu rolnika ryczałtowego przed upływem trzech lat.
Jeśli się zdecydujesz będziemy prowadzić dla Ciebie wymagane ewidencje podatkowe i sporządzać deklaracje podatkowe VAT, na podstawie których otrzymasz zwrot podatku na konto.