po godzinach...

Zgłębiam tajniki nieliniowego podejścia do diagnostyki ludzkiego organizmu, przy użyciu biorezonansu.Dla przykładu firma Novocure Ltd. w 2018 r. zakończyła badania kliniczne (w USA) na kilku rodzajach nowotworów i uzyskała rejestrację urządzenia emitującego fale elektromagnetyczne (w zakresie częstotliwości fal UKF) jako urządzenie medyczne w USA i mają nawet refundację za leczenie nowotworów  (ponoć za miesiąc terapii wielkość rządowej refundacji oscyluje w okolicach 100 tys USD). W przypadku nowotworów płuc, czyli badania LUNAR (trwającego również w Polsce) to 150 kHz, która to częstotliwość zaburza podział mitotyczny DNA w komórkach nowotworowy, przedłużając go, co skutkuje obumarciem komórki lub powoduje nierównomierny podział DNA, a gdy wewnętrzne mechanizmy regulacyjne organizmu zauważą nie właściwą liczbę chromosomów w komórce, unieszkodliwiają ją. Następuje zahamowanie wzrostu nowotworu, a jeżeli pacjent dołoży trochę wysiłku i wstrzemięźliwości w niezdrowym żywieniu i używkach to kto wie, czy nie zapracuje na zdrowie w dłuższej perspektywie czasowej. Na ich stronie można wyszukać kontakt do ośrodków badawczych w Polsce i medyków którzy już znają temat leczenia częstotliwościami.


art. 37. deklaracji helsińskiej: Podczas leczenia pacjenta tam, gdzie sprawdzone interwencje nie istnieją lub też okazały się nieskuteczne, lekarz, po zasięgnięciu porady eksperta i uzyskaniu świadomej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, może zastosować interwencję o nieudowodnionej skuteczności, jeśli w ocenie lekarza daje ona nadzieję na ratowanie życia, przywrócenie zdrowia lub przyniesienie ulgi w cierpieniu. Następnie interwencja taka powinna stać się przedmiotem badań naukowych mających na celu ocenę jej bezpieczeństwa i skuteczności. We wszystkich przypadkach nowe informacje powinny być rejestrowane i tam, gdzie jest to stosowne, powinny zostać udostępnione publicznie.


art. 39. Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 ma następujące brzmienie: "Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody".
Nawet gdyby uznać technologię za eksperymentalną, a nie jest to szarlataneria - patrz patent, to po lekturze bardzo krótkiego opracowania własnej produkcji podejmij świadomą decyzję. W nawiązaniu do argumentu o stosowaniu jak np. w przypadku szczepionki na covid19 "wiedzy opartej o naukę", należy podkreślić, że patentu na tę technologię nie namalował Picasso, tylko naukowiec, a pierwsze wzmianki o tej technologii znalazłem w wydaniu podręcznika "do fizyki" PWN z 1979. Za fizyką mało kto przepadał w szkole, więc nie dziwmy się, że z nieznanego wielu się nabija. Za niektórymi doniesieniami naukowymi stoi po prostu większy budżet marketingowy. Poniżej zamieszczone zdjęcia obrazują możliwości oprogramowania i wyniki określone entropią.


2021: Przykład polskiego urządzenia Covid Detector wykorzystującego laser (patrz patent i str.60 Metody spektroskopii oscylacyjnej PWN 1979) do badania pola elektromagnetycznego próbki powietrza firmy ML system. To ta sama technologia.https://www.pscp.tv/prezydentpl/1djGXqZZQWNJZ?t=6m18s

Znane częstotliwości letalne dla koronawirusów: 0.08, 0.35, 5.75, 12.93, 63.47, 182.50, 435.29, 562.50, 793.50, 995.75, 9918, 9740, 4959, 4870, 2479.5, 2435, 1394.7, 1369.6, 1239.7, 1217.5, 774.8, 760.9, 619.9, 608.7, 464.9, 456.5, 309.9, 304.4, 155, 152.2 Hz

"Jeśli chcesz zrozumieć wszechświat, zacznij myśleć w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji." Nikola Tesla

"Wszyscy byliśmy w błędzie. To, co nazywamy "materią" jest w rzeczywistości energią, której wibracja została spowolniona do poziomu odbieranego przez nasze zmysły." Albert Einstein "biorezonans biaa podlaska, #biorezonans, informodiagnostyka biaa podlaska, #covid19,"

biorezonans

po_covid

borrelia

brak_wechu

przydatki

niestrawnosc

kaszel_plwocina

Software © Copyright 2020 Mobirise. All Rights Reserved.
Content © Copyright 2020 Wojtek Wawrzyniuk. Wszelkie prawa zastrzeżone